Skip to content

Oferta

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych z diagnozą:

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • depresja, choroba afektywna dwubiegunowa oraz inne zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia itp.),
 • sytuacja kryzysowa,
 • sytuacja straty ( np. żałoba, rozwód, choroba),
 • trudności w relacjach społecznych,
 • problemy adaptacyjne do trudnych/stresowych sytuacji w życiu,
 • trudna sytuacja życiowa (problemy w życiu rodzinnym, kryzys małżeński, śmierć bliskiej osoby, poczucie osamotnienia, trudności w życiu zawodowym, choroba)

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych:

 • zainteresowanych lepszym rozumieniem siebie i swoich relacji z innymi ludźmi,
 • uświadomieniem sobie swoich potrzeb, możliwości i ograniczających lęków,
 • dotarciem do tłumionych uczuć oraz ich uwolnieniem.

Psychoterapia

Psychoterapia to metoda pomocy i leczenia, która opiera się na rozmowie z psychoterapeutą. Regularne spotkania z psychoterapeutą mają na celu zmianę dotychczasowego sposobu myślenia i zachowania, przeżywania emocji i postrzegania rzeczywistości, aby poprawić jakość swego życia.

Pomogę Państwu jeżeli jesteście:

 • osobami doświadczającymi przykrych objawów wynikających ze stanu chorobowego (np. depresja). W swojej pracy kładę wówczas nacisk na pokazanie sposobów radzenia sobie z chorobą oraz zapobiegania jej nawrotom,
 • osobami potrzebującymi pomocy w związku ze znalezieniem się w trudnej sytuacji życiowej (kryzys małżeński, śmierć bliskiej osoby, poczucie osamotnienia, trudności w życiu zawodowym, choroba, trudna sytuacja rodzinna itp.),
 • osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym, mającym na celu lepsze poznanie i rozumienie siebie i swoich możliwości/potencjałów oraz poszerzeniem repertuaru umiejętności społecznych.

Proces

Konsultacja

Proces psychoterapii poprzedzony jest konsultacjami (1-3 spotkań), mającymi na celu:

 • wstępne określenie problemów i trudności,
 • uzgodnienie kontraktu terapeutycznego czyli określenia celów terapii oraz zasad formalnych dotyczących jej realizacji (czas i częstotliwość spotkań).

Terapia

Czas trwania terapii dostosowuję do indywidualnych potrzeb zgłaszającej się osoby.

 

Rejestracja

Terminy wizyt ustalane są indywidualnie w kontakcie telefonicznym