Skip to content

Cennik

Płatności przyjmujemy gotówką podczas wizyty.

Wizyta diagnostyczna

pierwsza / lub po przerwie powyżej 12 miesięcy

180 zł

Wizyta terapeutyczna

druga i kolejna wizyta

150 zł

Wizyta recepturowa

Recepta jest wydawana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, bez przeprowadzenia osobistego badania, zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami

100 zł

Wydanie zaświadczenia zdrowotnego

Poza wizytą lekarską, wymagającego dodatkowego czasu na opracowanie

100 zł

Kserokopia dokumentacji medycznej

Pierwsza kserokopia dokumentacji medycznej: bezpłatnie.

0,40 zł / jedna strona