Skip to content

O mnie

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam m.in. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, w szpitalu klinicznym w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, w Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Centrum Pediatrii w Sosnowcu, w Oddziale Terapii Uzależnień w Skoczowie. 

Tytuł specjalisty psychiatry uzyskałam w 2016r.

Doświadczenie zdobywałam m.in. pracując w ramach stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych (ogólnego i rehabilitacyjnego), oddziału dziennego psychiatrycznego i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bielskim Centrum Psychiatrii- Olszówka w Bielsku-Białej oraz w Oddziale Psychiatrycznym i w pozostałych Oddziałach somatycznych (konsultacje psychiatryczne) w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Przez kilka lat pełniłam funkcję konsultanta psychiatry w Domu Pomocy Społecznej.

Praca

Rejestracja

Terminy wizyt ustalane są indywidualnie podczas wizyty w gabinecie, telefonicznie oraz za pomocą wiadomości SMS. Dla pacjentów kontynuujących leczenie w moim gabinecie dostępna jest również opcja internetowego systemu rejestracji. Przyjmuję osoby pełnoletnie.