Skip to content

Oferta

W czym mogę Ci pomóc?

Świadczę pomoc psychiatryczną w zakresie diagnozy, leczenia oraz poradnictwa osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.):

 • zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia),
 • zaburzeń pamięci, zaburzeń otępiennych (m.in. choroba Alzheimera), zaburzeń zachowania związanych z wiekiem, łagodnych zaburzeń procesów poznawczych,
 • organicznych zaburzeń psychicznych,
 • zaburzeń zachowania u dorosłych osób upośledzonych umysłowo,
 • zaburzeń psychotycznych (m.in. schizofrenia, zaburzenia urojeniowe),
 • zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, fobii (społecznych, specyficznych- m.in. agorafobii, klaustrofobii), lęku panicznego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD)- natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, pourazowych (PTSD), konwersyjnych, somatyzacyjnych,
 • zespołów stresu pourazowego po traumatycznych wydarzeniach,
 • w sytuacjach straty, np. żałoba,
 • stres, kryzysy życiowe,
 • zaburzeń psychicznych w trakcie ciąży, zaburzeń okołoporodowych (m.in. stany depresyjne poporodowe),
 • zaburzeń związanych ze stosowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych (m.in. uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków),
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzeń snu,
 • zaburzeń osobowości.

Leczenie

Leczenie farmakologiczne prowadzę zgodnie z zasadami EBM i najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, z dbałością o możliwie najmniejszą ilość działań niepożądanych.

Zaświadczenia

Wydaję zaświadczenia lekarskie potrzebne m.in. w procesach o ubezwłasnowolnienie, o leczenie psychiatryczne bez wymaganej zgody pacjenta na mocy Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, o umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, DPS osób z zaburzeniami psychicznymi bez wymaganej zgody. Takie zaświadczenia wydawane są jedynie po osobistym przeprowadzeniu badania psychiatrycznego oraz oceny stanu psychicznego pacjenta, którego dotyczy dane postępowanie.

Wizyta

Jak przygotować się do wizyty

Na wizytę należy przynieść:

 • dokument tożsamości,

a także jeżeli posiadasz:

 • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, potrzebne do wystawienia recept na refundowane leki,
 • decyzje o świadczeniach z ZUS oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • wyniki wykonanych dotychczas badań (psychologicznych, obrazowych i innych),
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (psychiatrycznego, somatycznego),
 • listę przyjmowanych na stałe leków.

W trakcie pierwszej wizyty porozmawiamy o tym, co jest powodem leczenia- m.in. o Twoich objawach chorobowych, trudnościach w funkcjonowaniu, braku zadowolenia z różnych aspektów życia.

Także podczas pierwszej wizyty ustalane jest wstępne rozpoznanie, omówimy plan terapeutyczny, dalszą diagnostykę oraz możliwe sposoby leczenia.

Rozpoczynając terapię moim zadaniem jest poznanie pacjenta, zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań. W ten sposób możliwa jest wnikliwa diagnoza oraz dobranie odpowiednich metod terapii. Właściwie dobrane formy leczenia dają możliwość skutecznej współpracy z lekarzem oraz uzyskanie pożądanych efektów leczenia.

Rejestracja

Terminy wizyt ustalane są indywidualnie podczas wizyty w gabinecie oraz telefonicznie, również za pomocą wiadomości sms – oddzwonimy do Państwa. Istnieje możliwość rezerwacji wizyty przez internet.